Home Page About Us View Directory Inform Incorrect/Changed Telephone Contact Us
 
FIND GOVERNMENT OFFICERS CONTACT HERE
 
 
Culture and Archology Department Madhya Pradesh Government

Mantralaya

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax
Shri Shivraj Singh Chouhan,
Chief Minister (Having Change of Culture of State)

Shri Pankaj Rag,
PS., Culture & Commissioner, Archeology

Shri Vinod Katela,
Addl. Secretary, Culture

Mrs. Padmrekha Dole,
Under Secretary, Culture

Shri Veeredra Kumar Jain,
Section Officer, Culture

244103325123331/
2553307


2512664/
2512647

2512119


2512329
2442231076974-29992/
2660492


98930-07719/
2443914

097536-82360


099263-18885
----2552716


--


--

Directorate

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax
Mrs. Renu Tiwari,
Director, Culture & Director, Swaraj Sansthan


Mrs. Vandana Pandey,
Dy. Director

Dr.P.K. Jha,
Dy. Director

Shri H.R. Ahirwar,
Asstt. Director

Shri V.N. Bajpai,
Account Officer

Shri Surendra Shrivastava,
Superintend

Shri Sunil Mishr,
Dy. Manager
2770598,
6730000-Culture
2660563,
2660407-Swaraj

6730802


2661165-
Ravindra Bhavan

6730818


2770446


--


Award, Programm Prabhari

--
099262-65007


94253-65800


94244-12753


94254-65662


98272-77688


94250-24579

2770597/2660361
--


--


--


--


--


6730807

Culture - M.P. Council of Culture

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

Smt. Vandana Pandey, Dy. Director


Dr. P.K. Jha, Dy. Director

Shri H.R.Ahirwar,
Assistant Director

Shri V.N. Bajpai,
Account Officer


Shri Sunil Mishra,
Dy. Manager


Smt. Renu Tiwari,
Director, Culture & Director . Swaraj Sansthan

Shri Shyam babu barha, Superintendent


Shri D.P. Motwani,
Accountant

Shri Vijay shrawan,
translator

Shri Pramod deykatey

Shri Surendra Shrivastava , Superintend

--

2661165

--


2770446----
----


--


--

--

99262 65007


94253 65800

94244-12753


94254-6566294250-245792770598,6430000-Culture, 2660407- Swaraj


99778176339827454927


9993317904


--

98272-77688

2770597


--

--


--67308072770597,2660361
----


--


--

--

Culture - Bharat Bhavan Trust

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax
Shri Manoj Shrivastava,
Secretary

Shri Prem Shanker Shukl,
Chief Administrative Officer

Shri Indramani Mishra, Administrative Officer
2660239,2661398


2660239


2660239
2430188,2464609


-


-
2660353


-


-

Culture - Swaraj Sansthan

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax
Su. Renu Tiwari,
Director

Shri Sanjay Yadav,
Assistant Director
2660563,2660407


-
2660407


-
2661926


-

Culture - Archeology

Name/Designation Office Residence/Mobile zPBX/Intercom/Fax

Shri Pankaj Rag,
Commissioner

Dr. O.P. Mishra,
Epigraphist, Bhopal

Shri G.K. Mishra,
Ass. Engineer, Bhopal

Shri Sunil Pandhiya,
Senior class Cartographer

Dr. D.K. Mathur,
curiator

Shri Ashok Nigam,
Scientific Officer

Shri S.C. Chaturvedi ,
Chief Chemist

Shri Vinod Joshi,
charge sahayakyantri

Shri K.K.Barai,
Ass.. Engineer

Shri S.R.Verma,
Upsanchalak, Gwalior

Shri C.S. Saxena,
Upsanchalak, Jabalpur

Curator, Jabalpur

Shri S.N. Raj,
Upsanchalak, Indore

Shri D.K. Mathur,
archaeologist, Hoshangabad

Shri Ravi Ranjan Sharma, Rewa

Shri D.R. Gayakwad,
curator, Ramwan,

Epigraphist, Sagar

Curator, Dewas museum

Curator, Orcha

Curator, Dhubela

Curator, Mandla

0755-2553307


0755- 2775540

0755-2555099

2555099

0751-2350743


0751-2350743,2365341

0761-2450977


0761-2450977


0731-2542846,2544507

7574-275436


07662-256824

07672-275435


07582-240145


0731-2700734

07680-252112

07685-262252

07642-250879

-


0755-2426559


0755-2574195


0755-2767386


2554436

2774380


2556889

 

 

 


9425844340


9926664964


9425393634


9827068947

9827442675

 

 

 

 

 

2551978

-


-


-

-


-

-


-


-


-

Culture - Regional Officer

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax
Shri Shaky,
Unknown, Gwalior

Shri Shreeprakash Mishra , Unknown, Orcha

Shri C.S. Saxena,
Deputy Director, Gwalior

- , Deputy Director, Jabalpur

Dr. Prakashendra Mathur,
Deputy Director, Indore

Shri M.K. Maheshvari,
Museum Chairman, Vidisha

Shri M.K. Maheshvari,
Museum Chairman, Jabalpur

Shri Praveen Shrivastav,
Museum Chairman, Indore

Shri Raviranjan Sharma,
Museum Chairman, Rewa

Shri A.L. Pathak,
Museum Chairman, Dhubela

Shri S.R. Verma , Museum Chairman, Shahdol

- , Deputy Director Indore Ramwara, Indore

Shri D.R. Gaykavad,
Museum Chairman Ramvarn, Satna

Dr. A.L. Pathak,
Archaeologist, Sagar

- , Archaeologist, Hoshangabad

Dr. Prakashendra Mathur,
Dewas museum, Dewas

Museum Chairman,
Mandla,

Hemantika Shukla,
Guide Mandla,

Dr. R. Yadav,
Assistant museum Chairman, Dhar
0751-350743, 2365341

07582-240415


0751-350743,
2365341

0761-2450977

0731-542846,
2544507

07592-250592


0761-2450597


0731-2473264


07662-507970


07685-262252


07652-


0731-2542846


07672-27543607582-240415

07574-275483

07272-2700734


07642-250879

-


-
-


-


-


-

--


-


-


-


-


-


-


-


-


-

-

-

250040


-
-


-


-


-

--


-


-


-


-


-


-


-


-


-

-

-

-


-

Sanskriti Parishad

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

Shri Shivraj Singh Chouhan,
Chairman

..........., Voice Charman

Su. Renu Tiwari,
Joint Secretary,

Shri Hari Bhatnagar,
Dy. Director,

Shri Naval Shukla,
Dy. Director,

Shri Mahendra Bhawalkar,
Asstt. Programm Officer

2441581/
2441033

2441128

--


--


--


--
2442231/
273576

--

--


94244-18567


94256-36550


94250-79759
2441781


--

--


--


--


--

Adivasi Lok Kala Evam Bal Vikas Academy

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

..............,
Director

Shri Anil Kumar,
Deputy Director

Shri Ashok Mishra,
Prakashan Adhikari,

Shri Rajiv Saxena,
Asstt. Programm Officer

2661640


2661640


--


--
--


2776455/
94251-10004

98260-14630


94253-01834
2661948/2661640


2661948


--


--

Ustad Allauddin Khan Sangeet Evam Kala Akademi

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

Shri Rahul Rastogi,
Dy Director,

Shri. Rajendra Bhatnagar,
Prakashan Adhikari,

Shri Naeem,
Program Officer

--


--


--

94250-22908


94253-73349


94256-49707

--


--


--

Sahitya Academy

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

Shri T.N. Shukla,
Director,

Su. Nusrat Mehndi,
Dy. Director,

Shri Aanand Singh,
Asstt. Nideshak,

2760486/
2557942

--


--


94250-44685


94250-12227


94256-79233

--


--


--

Kalidas Sanskrit Academy, Ujjain

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

Pro. Mithila Prasad Tripathi,
Prabhari Nideshak

Shri Shashiranjan Akela,
Dy. Director

Shri Santosh Pandya,
Asstt. Nideshak

0734-2524051


--


--

94250-72151


94250-94094


98273-71436


--


--


--

Teerth Esthan Avm Mela Pradhikaran

Name/Designation Office Residence/Mobile PBX/Intercom/Fax

Su. Renu Tiwari,
CEO.,

Dr. P.K. Jha,
Dy. Director,

Shri Gupta,
Accounts Officer,

--


--


--


--


94253-65800


98934-86329

--


--


--